מקבץ זוגות ממליצים 

לירון ואיילת ממליצים 

מוטי ועידית עדן  ממליצים 

קליפ זוגות מחזירים אהבה להתקשרות זוגית 

דנה ועמית כץ ממליצים 

זוגות ומשפחות מתמודדים עם פערים בהשקפה דתית