זוגות הקהילה התגייסו לטובת מימון המונים לעמותה על מנת להגדיל ולהעצים את פעילותינו בקהילה – ההצלחה הייתה מסחררת 

זוגות הקהילה מספרים מהי קהילת התקשרות זוגית עבורן 

הדר ואיילת בסיטקום קומי על "השגחה פרטית" 

חגי תשרי 2017 בקהילת התקשרות זוגית 

סיכום חיי הקהילה

נופש זוגי בקיטרון לקהילה 2017

קהילת התקשרות בערב חוויתי, מאחד ומלמד לרגל ט"ו באב