קשיים בזוגיות: כמה קשה להיות אמיתי

ר' זושא היה רגיל לומר: אם ישאלו אותי בשמים לאחר פטירתי , למה לא הייתי אלימלך (אחיו) אדע מה להשיב. אבל אם ישאלו אותי למה לא הייתי זושא — יסתתמו…

על העבודה הנדרשת לעשות בזוגיות

מספרים על מלך שהיה לו 3 בנים והוא התלבט מאוד מי ימשיך את דרכו. נתן להם משימה לכל אחד נתן חדר וביקש ממנו למלא את כולו עד שלא תישאר פינה…